گواهی‌نامه‌ها و پروانه‌ها

گواهی‌نامه‌ها و پروانه‌ها

گواهی‌نامه‌های برد تخصصی
سوئد: جراحی ارتوپدی
ایالات متحده آمریکا: جراحی مغز و اعصاب
ایران : جراحی مغز و اعصاب

پروانه‌ها برای جراحی
کالیفرنیا
آلاباما
واشنگتن
نیویورک
ایران

تگ ها: صرع ،
دریافت نوبت