فعالیت‌های حرفه‌ای و مشاغل

فعالیت‌های حرفه‌ای و مشاغل

موقعیت‌های شغلی فعلی
۱- جراح مغز و اعصاب
۲- مدیر برنامه عروق مغزی، قاعده جمجمه و تومور
۳- رئیس انستیتو علوم اعصاب کالیفرنیا
۴- رئیس انستیتو بنیاد ملی قاعده جمجمه

فعالیت‌های بیمارستانی
بیمارستان و مرکز پزشکی کالیفرنیای جنوبی، لس آنجلس

فعالیت‌های حرفه‌ای در سازمان‌های 
۱- انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا (AANS) 
۲- کنگره جراحی مغز و اعصاب آمریکا (CNS)
۳- انجمن پزشکی آمریکا (AMA)
۴- انجمن جراحی مغز و اعصاب غرب آمریکا (WNS)
۵- انجمن نقشه برداری و درمان مغز (SBMT)
۶- کالج بین المللی جراحان، بخش ایالات متحده (ICS)
۷- انجمن قاعده جمجمه آمریکای شمالی (NASBS)
۸- انجمن قاعده جمجمه مجید سمیعی (MASSIN)
۹- انجمن جراحی مغز و اعصاب جنوب (SNS)
۱۰- انجمن جراحان مغز و اعصاب کالیفرنیا (CANS)


تگ ها:
دریافت نوبت