جراحی دیسک آندوسکوپی

جراحی دیسک آندوسکوپی
جراحی دیسک آندوسکوپی
جراحی دیسک آندوسکوپی
جراحی دیسک آندوسکوپی
play icon
play icon
play icon

جراحی دیسک آندوسکوپی


بعضی از علل کمردرد مانند بیرون‌زدگی دیسک بین مهره‌ای یا تنگی کانال نخاعی با تحت فشار قرار دادن اعصاب در طول کانال نخاعی می‌توانند منجر به درد کمر یا پاها، احساس بی حسی یا سوزن سوزن شدن و ضعف در پاها بشوند.

جراحی آندوسکوپی رویکرد جدیدی برای درمان تنگی کانال نخاعی و بیرون زدگی دیسک ایجاد کرده است. این روش باعث دید نزدیکتر به موضع جراحی می‌شود و در نتیجه دقت جراحی بالاتر می‌رود. تکنیک جراحی آندوسکوپی باعث کمترین صدمه به بافت‌های اطراف ستون فقرات می‌شود و عضلات صدمه کمتری می‌بینند.

با توجه به آسیب بافتی حداقل در این روش جراحی، عمل جراحی آندوسکوپی با درد کمتری (در مقایسه با جراحی باز) همراه است. بنابراین نیازی به بیهوشی عمومی نمی باشد.

جراحی با بی حسی موضعی یا نخاعی (بدون نیاز به بیهوشی عمومی) و دوربین آندوسکوپی تحت برش پوستی خیلی کوچک (حدود 7 میلیمتر) انجام می‌شود. جراح با استفاده از لوله کانال مانند باریکی وارد فضای مورد نظر شده، دیسک بیرون زده یا لیگامان ضخیم شده برداشته می‌شود. طول عمل جراحی معمولا 30 تا 45 دقیقه است و محل برش جراحی با پانسمان کوچکی پوشانده می‌شود.

بیمار بعد از رفع بی حسی راه می‌رود و همان روز مرخص می‌شود. به مدت 5 روز در منزل تحرک دارد و پس از آن در بیرون منزل پیاده‌روی می‌کند.

طی یک تا دو هتفه اول کمربند مخصوص می‌بندد تا ستون فقرات کمری در وضعیت مطلوبی حین فعالیت‌های روزانه قرار گیرد. بعد از یک تا دو هفته از عمل جراحی بیمار می‌تواند کار معمول خود را از سر گیرد. آندوسکوپی دیسک کمر به دو روش ترانس فورامینال و اینتر لامینار انجام می‌شود.

برای عمل دیسک بین مهره ای پنجم کمر و اول کمر (L5-S1) بصورت اینتر لامینار و در سطوح بالاتر (L4-L5) بصورت ترانس فورامینال انجام می‌شود.

تگ ها:
دریافت نوبت