تومور

تومور
تومور
تومور
تومور
play icon
play icon
play icon

تومور مغز، اعصاب و ستون فقرات

تومور ، انباشته‌ای از سلول‌های غیرعادی است. جمجمه، مغز را دربرداشته و برای حفظ و مراقبت از آن، بافت محکمی دارد. به همین صورت، ستون فقرات هم نخاع را محافظت می کند. رشد هر نوع سلول درون فضای محصور‌شده ، می‌تواند باعث بروز اختلال شود. تومورها یا از نوع سرطانی (بدخیم) و یا غیر سرطانی (خوش خیم) هستند. تعیین نوع تومورها، در بهبود درمان، بسیار حائز اهمیت است. 


تگ ها:
دریافت نوبت