جراحی ستون فقرات

جراحی ستون فقرات
جراحی ستون فقرات
جراحی ستون فقرات
جراحی ستون فقرات
play icon
play icon
play icon

جراحی ستون فقرات

بسیاری از زائده های ستون فقرات و نخاع و بیماری‌های مرتبط با آن، توسط جراحی درمان‌پذیرند. از جمله این بیماری ها دیسک گردن و کمر، تنگی نخاع، تومور، زائده های عروقی و شکستگی هستند.کلینیک جامع مغز و اعصاب مرتضوی خدمات ارائه شده ذیل را توسط بهترین جراح ستون فقرات به بیماران ارائه می کند.

تگ ها:
دریافت نوبت