تونل کارپال و اعصاب محیطی

تونل کارپال و اعصاب محیطی
تونل کارپال و اعصاب محیطی
تونل کارپال و اعصاب محیطی
تونل کارپال و اعصاب محیطی
play icon
play icon
play icon

تونل کارپال و اعصاب محیطی

اعصاب محیطی از نخاع منشا میگیرند و به بسیاری از اعضائ بدن ختم می شوند. بیماری های متفاوتی از این اعصاب نشات می گیرند. از جمله این بیماری ها, می توان به آسیب ها و تومور ها اشاره کرد. گروه بزرگ دیگری از بیماری های اعصاب محیطی, آن دسته هستند که منجر به تنگی کانال هایی می شوند که اعصاب محیطی در طی راه خود از نخاع به دست و پا، در داخل آن می باشند. این کانال های طبیعی که از تلفیق ماهیچه ها, استخوان ها و رباط ها تشکیل شده اند، این اعصاب را در بر میگیرند. تنگی این کانال ها موجب فشار بر عصب داخل آن شده که منجر به بیماری های متفاوتی، بسته به عصب داخل آن می شوند.


شایع ترین آنها گرفتگی عصب میانی در تونل کارپال است که به آن سندروم تونل کارپال گفته می شود. گرفتگی عصب اولنار در آرنج منجر به سندروم تونل کوپیتال، و گرفتگی همین عصب در مچ دست منجر به سندروم گیون می شود.گرفتگی اعصاب دیگر در نقاط مختلف بدن و دست و پا هم، موجب سندروم های دیگری می شوند. در ادامه توضیحات تکمیلی این گروه بیماری ها را مشاهده می فرمایید.

تگ ها:
دریافت نوبت