جراحی مغز

جراحی مغز
جراحی مغز
جراحی مغز
جراحی مغز
play icon
play icon
play icon

جراحی مغز

بسیاری از زائده های مغزی و بیماری‌های مرتبط با این عضو، توسط جراحی درمان‌پذیرند. آسیب‌هایی چون ضربه‌هایی که منجر به خونریزی درون سر یا جمجمه می‌شوند، و انواع کیست‌ها و تومور های خوش‌خیم و بدخیم مغزی از این قبیل‌اند.کلینیک جامع مغز و اعصاب مرتضوی با حضور 'دکتر مازیار مرتضوی' دکتر جراح ناهنجاری مغز در زمینه تشخیص و درمان بیماری مغز و اعصاب، خدمات ذیل را به بیماران ارائه می کند.

تگ ها:
دریافت نوبت