AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)

AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)
AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)
AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)
AVM (ناهنجاری شریانی وریدی)
play icon
play icon
play icon

ناهنجاری شریانی وریدی (AVM)

به درهم پیچیدگی عروق خونی، بیماری AVM یا ناهنجاری شریانی وریدی گفته می‌شود؛ که رگ‌های مختلف در مغز را به هم متصل می‌کند. سرخ رگ‌های مغز همواره مسئول انتقال خون غنی از اکسیژن از قلب به مغز هستند. سپس مجدداً خون به قلب و ریه از طریق ورید برگردانده می‌شود. AVM مغزی در انجام این فرایند اختلال ایجاد می‌کند و خون مستقیم از سرخرگ‌ وارد ورید می‌شود . علائم AVM در بیشتر مواقع در مغز و در ستون فقرات دیده می‌شود.

تگ ها:
دریافت نوبت