جراحی تومور مغزی بیمار اصفهانی

 دکتر مرتضوی در بیمارستان میلاد اصفهان توموری را از مغز بیمار ۵۴ ساله خارج کردند که پیش از آن جراحی آن در ایران ممکن نبود.
در این ویدئو تنها ۳ دقیقه و ۳۰ ثانیه از این جراحی ۵ ساعته به همراه توضیحات دکتر مرتضوی درباره شرایط بیمار گلچین شده است، اما در راستای اهمیت بالای این جراحی، هنگام عمل به صورت پخش زنده برای جراحان مغز کل کشور به نمایش در آمده است.

تگ ها:
دریافت نوبت