جراحی تومور بدخیم ATRT

در این ویدئو با دکتر مرتضوی در حین عمل یکی از بیماران‌شان در لس‌آنجلس برای عمل یکی از تومورهای بدخیم و نادر به نام Atypical Teratoid Rhabdoid Tumor (ATRT) همراه خواهیم شد.
توضیحات مربوط به عمل در ویدئو از زبان دکتر مرتضوی بیان خواهند شد.

تگ ها:
دریافت نوبت