جراحی مغز در حال بیداری و هوشیاری کامل بیمار!

در این جراحی بی‌نظیر دکتر مرتضوی برای تحت نظر گرفتن وضعیت حواس حرکتی، شنوایی و گویایی بیمار او را هوشیار نگه داشته‌اند. مزیت این کار، علاوه بر تسلط دکتر بر وضعیت بیمار حین جراحی، بهتر بودن حال عمومی بیمار پس از اتمام جراحی است.

تگ ها:
دریافت نوبت