درمان جراحت گلوله با آسیب به سینوس وریدی ساژیتال و مغز و سینوس‌های فرونتال

درمان جراحت گلوله با آسیب به سینوس وریدی ساژیتال و مغز و سینوس‌های فرونتال

تگ ها:
دریافت نوبت