کرانیوتومی سمت راست جمجمه برای جراحی آنوریسم فوزیفرم (دوکی شکل) شریان MCA با کلیپ

کرانیوتومی سمت راست جمجمه برای جراحی آنوریسم فوزیفرم (دوکی شکل) شریان MCA با کلیپ

تگ ها:
دریافت نوبت