تخلیه هماتوم سابدورال نخاع و رزکسیون فیستول شریانی وریدی پاره شده

این ویدیو مربوط به جراحی یک خونریزی بزرگ در قسمتی از نخاع است. از آنجایی که در این جراحی نخاع و اعصاب در کنار هم قرار دارند، بسیار منطقه حساسی است. 

بیماری که در این ویدئو تحت جراحی قرار گرفته است، فردی ۸۱ ساله با مشکل در حرکت دادن پاها و کنترل ادرار و مدفوع بود.

به خاطر حساسیت جراحی، تیم جراحی تحت نظر دکتر مرتضوی با آرامی تمام و با طمأنینه خونریزی را درمی‌آورند و تمام تلاششان را می‌کنند که به نخاع فشار وارد نشود. جراح به آرامی دو طرف نخاع را باز می‌کند و خونریزی را در می‌آورد تا به نخاع و اعصاب فشار وارد نشود. دکتر مرتضوی با صبر و حوصله تمام، ابتدا از قسمت پشتی نخاع شروع می‌کنند و سپس به قسمت چپ و راست و در نهایت به قسمت جلویی نخاع می‌رسند. در انتهای جراحی، فیستول نخاع و لایه نخاع را می‌بندند.


تگ ها:
دریافت نوبت