اپروچ تلوولوتونسیلار به بطن چهارم و ساقه‌ی مغز

در جراحی مغز روشی به نام اپروچ تلوولوتونسیلار وجود دارد که معمولاً برای برداشتن تومور یا ضایعات عروقی در قسمت خلفی مغز که دسترسی به آن آسان نیست، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این ویدیو از این روش برای رسیدن به قسمت خلفی قاعده جمجمه و بطن چهارم مغز استفاده می‌شود.
مزیت این شیوه جراحی در این است که در آن فشاری به مغز وارد نخواهد شد.

تگ ها:
دریافت نوبت