اوربیتوتومی پوسترولترال (جراحی از طریق برداشتن کاسه‌ی چشم از ناحیه خلفی جانبی)

در بعضی از جراحی‌ها ممکن است جراح برای دسترسی به نقاطی خاص از مغز، زیاد به آن فشار آورده یا آن را بکشد. اما روش جایگزینی برای این حالت وجود دارد که به پوسترولترال اوربیتوتومی معروف است و از طریق قاعده جمجمه انجام می‌شود.

در این ویدیو درمان بیمار به این روش جایگزین صورت پذیرفته است.

برای انجام این روش تکه‌ای از جمجمه برداشته شده تا به روی سقف چشم رسیده و از آن طریق ورود به سایر بخش‌های مغز با سهولت بیشتری ممکن شود.

تگ ها:
دریافت نوبت