اپروچ اینترهمیسفریک جهت رزکسیون گلیوبلاستومای تالامو مزنسفالیک

درآوردن تومور بدخیم مغزی به نام گلیوبلاستوم

بیمار ۲۵ ساله بودند و خونریزی مغزی کرده بودند. در MRI بیمار یک تومور در تالاموس دیده شد. از آنجایی که رسیدن به تالاموس بسیار سخت و دشوار است، پزشک و تیم جراحی تمام تلاششان را می‌کنند تا بدون فشار واردشدن به مغز، به تومور برسند. پزشک در این جراحی از یک تکنیک جدید به نام اینترهمسفریک اپروچ استفاده می‌کند.

سپس لوله‌ای را در مغز می‌گذارند. با این کار فشار در مغز تا چند روز کنترل می‌شود و آب مغز نشت نمی‌کند. 

تگ ها:
دریافت نوبت