نکات ظریف تکنیک‌های مدرن جراحی رزکشن مالفورماسیون کاورنوس نخاع توراسیک

درآوردن یک زایده عروقی به نام کاورنوس ملفورمیشن یا زائده غاری

بیمار با احساس ضعف شدید در پاها مراجعه کرد. این زائده در قسمت حساسی از نخاع قرار داشت؛ به همین دلیل پزشک و تیم جراحی استخوان عقب نخاع را برداشتند. این کار به آرامی و با طمأنینه انجام شد تا به نخاع فشاری وارد نشود و آسیب نبیند. 

با تلاش‌های فراوان پزشک، این زائده که هشتاد درصد نخاع را گرفته بود، درآورده شد. در نهایت نیز جراح روش‌هایی را انجام می‌دهند تا خونریزی مجدد اتفاق نیافتد. 


تگ ها:
دریافت نوبت