دایسکشن پری کیاسماتیک دو طرفه جهت آزاد کردن عصب اپتیک و کیاسم اپتیک

حرکت کردن در اطراف اعصاب چشم در داخل مغز بدون اینکه به مغز و اعصاب فشار وارد شود

در این ویدیو روشی نشان داده می‌شود؛ که در آن بدون آسیب وارد شدن به مغز، می‌توان از یک سمت به سمت دیگر رفت.

تگ ها:
دریافت نوبت