بستن آنوریسم پاره نشده‌ی نوک شریان بازیلار با کلیپ از اپروچ اوربیتوزایگوماتیک

بستن آنوریسم پاره نشده‌ی نوک شریان بازیلار با کلیپ از اپروچ اوربیتوزایگوماتیک


این جراحی در مورد کلیپ کردن آنوریسم مهمترین رگ ساقه مغز یا همان بازیلار است. آنوریسم بدلیل انشعاب شریان ها، معمولا در سر رگ بازیلار اتفاق می افتد. پس از باز کردن پوست و لایه رویی استخوان و حرکت به سمت پشت چشم جراحی شروع می شود و با قرار دادن کلیپ روی آنوریسم، کنترل خونریزی و اطمینان از سلامت رگ ها جمجمه بسته شده و جراحی تمام می شود.

تگ ها:
دریافت نوبت