آنوریسم‌های دو طرفه‌ی شریان PCOM

بیمار خانمی ۳۷ ساله بودند با دو آنوریسم؛ یک آنوریسم در سمت چپ و یک آنوریسم در سمت راست قرار داشت. ایشان  با خونریزی آنوریسم چپ مراجعه کرده بودند. هر دو آنوریسم از طریق جراحی یکطرفه از طرف آنوریسمی که خونریزی کرده بود، کلیپ شدند. پزشک و تیم جراحی با آرامش و زحمت بسیار، هر دو آنوریسم را درمان کردند. در نهایت پزشک بررسی می‌کند که حرکت شریان خون در حالت عادی باشد و رگ‌ها اسپاسم نکنند. 

تگ ها:
دریافت نوبت