درمان جراحی آنوریسم‌های مغزی

جراحی انواع آنوریسم‌های مختلف مغزی

در این ویدیو چندین جراحی انجام می‌شود.

در این جراحی‌ها، هدف پزشک و تیم جراحی این بوده که تا جایی که ممکن است خون کمی از مغز بگیرند. هنر اصلی جراحی‌ انواع آنوریسم‌های مختلف مغزی این است که در نهایت آنوریسم بسته شود و هم‌چنین خون مجدداً به مغز برود. مقاله ای در این زمینه و در رابطه با تکنیک‌های جدیدی که در این ویدیو انجام می‌شود، منتشر شده است.

تگ ها:
دریافت نوبت