جراحی میکروسکوپیک آنوریسم نوک شریان بازیلر

این ویدیو مربوط به جراحی آنوریسم بازیلار است که در جلوی بصل النخاع قرار دارد. تلاش دکتر مرتضوی به عنوان جراح این است که بدون وارد شدن فشار به مغز بیمار، بتواند جراحی را انجام دهد و در هنگام جراحی هیچ ضایعه‌ای به رگ‌ها، اعصاب و مغز برخورد نکند. 

تگ ها:
دریافت نوبت