جوایز و گواهینامه‌ها

وزارت بهداشت کالیفرنیا
14

شهریور

وزارت بهداشت کالیفرنیا

وزارت بهداشت کالیفرنیا

نظام پزشکی نیویورک
14

شهریور

نظام پزشکی نیویورک

نظام پزشکی نیویورک

مدرک فلوشیپ جراحی عروق مغز و قاعده جمجمه از دانشگاه واشنگتن
14

شهریور

مدرک فلوشیپ جراحی عروق مغز و قاعده جمجمه از دانشگاه واشنگتن

مدرک فلوشیپ جراحی عروق مغز و قاعده جمجمه از دانشگاه واشنگتن

مدرک تخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه آلاباما آمریکا
14

شهریور

مدرک تخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه آلاباما آمریکا

مدرک تخصص جراحی مغز و اعصاب از دانشگاه آلاباما آمریکا

ایالت آلاباما، کمیسیون صدور مجوز پزشکی
15

شهریور

ایالت آلاباما، کمیسیون صدور مجوز پزشکی

ایالت آلاباما، کمیسیون صدور مجوز پزشکی

جایزه پژوهشی Richard Morawetz
08

شهریور

جایزه پژوهشی Richard Morawetz

دکتر مرتضوی در سال ۲۰۱۲ به دلیل چاپ چندین مقاله علمی، چاپ چندین بخش از کتاب‌های علمی و سخنرانی در مجامع بین‌المللی، جایزه Richard Morawetz را دریافت کردند.

نظام پزشکی کالیفرنیا
14

شهریور

نظام پزشکی کالیفرنیا

نظام پزشکی کالیفرنیا

جایزه انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا
15

شهریور

جایزه انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا

دریافت جایزه سنتز ستون فقرات و نخاع در سال ۲۰۰۹ از انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا موضوع مقاله: Hyaluronic Acid as a Scaffold for Spinal Cord Regeneration

موسسه عصبی Barrow
15

شهریور

موسسه عصبی Barrow

موسسه عصبی Barrow

موسسه karolinska
14

شهریور

موسسه karolinska

موسسه karolinska

دریافت نوبت