جایزه پژوهشی Richard Morawetz

جایزه پژوهشی Richard Morawetz

دکتر مرتضوی در سال ۲۰۱۲ به دلیل چاپ چندین مقاله علمی، چاپ چندین بخش از کتاب‌های علمی و سخنرانی در مجامع بین‌المللی، جایزه Richard Morawetz را دریافت کردند.

تگ ها:
دریافت نوبت