جایزه انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا

جایزه انجمن جراحی مغز و اعصاب آمریکا

دریافت جایزه سنتز ستون فقرات و نخاع در سال ۲۰۰۹ از انجمن جراحان مغز و اعصاب آمریکا

موضوع مقاله: Hyaluronic Acid as a Scaffold for Spinal Cord Regeneration

تگ ها:
دریافت نوبت