بازدید دکتر مرتضوی از شهرک سلامت اصفهان

بازدید دکتر مرتضوی از شهرک سلامت اصفهان

بازدید دکتر مرتضوی از شهرک سلامت اصفهان

دکتر مرتضوی به همراه تنی چند از اعضای کلینیک جامع مغز مرتضوی و به دعوت مدیریت محترم شهرک سلامت اصفهان جناب آقای صرامی، هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری از این مجموعه بازدید کردند.

در این بازدید بخش‌های مختلف این مجموعه توسط جناب آقای صرامی به بازدیدکنندگان معرفی شد. دکتر مرتضوی پس از بازدید از این مجموعه، امکانات شهرک سلامت اصفهان را از انتظارات خود فراتر دانسته و برنامه‌ها و چشم‌اندازهای این مجموعه را به نمونه‌های مشابه معدودی که خارج از ایران با این شرایط وجود دارند نزدیک توصیف کردند.

شهرک سلامت اصفهان مجموعه‌ای است که در مساحت ۴۵ هزار مترمربع راه‌اندازی شده تا با پوشش دادن انواع کلینک‌های تخصصی، نه تنها در رفع نیاز ساکنین این شهر و هموطنان ایرانی بکوشد، که شرایطی را جهت جذب توریست پزشکی به ایران ایجاد کند.

تگ ها:
دریافت نوبت