تغییرات بطن‌ها. تغییرات در آناتومی انسان

تغییرات بطن‌ها. تغییرات در آناتومی انسان

 

عنوان انگلیسی کتاب:

Variations of the Ventricles. Variations in Human Anatomy

به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118430309.ch78

تگ ها:
دریافت نوبت