کتاب‌ها

فلپ‌های پری کرانیال مبتنی بر گیجگاهی برای ترمیم دورال اوربیتوفرونتال: یادداشت فنی و بررسی ادبیات
09

مرداد

فلپ‌های پری کرانیال مبتنی بر گیجگاهی برای ترمیم دورال اوربیتوفرونتال: یادداشت فنی و بررسی ادبیات

عنوان انگلیسی کتاب: Temporal-based pericranial flaps for orbitofrontal Dural repair: A technical note and Review of the literature به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://doi.org/10.1016/j.inat.2015.12.003

مدل موش آسیب نخاعی: نورون‌های مشتق شده از پیوند عصبی سلول‌های بنیادی. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و جراحت. ترمیم نخاع. فصل ۴
09

مرداد

مدل موش آسیب نخاعی: نورون‌های مشتق شده از پیوند عصبی سلول‌های بنیادی. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و جراحت. ترمیم نخاع. فصل ۴

عنوان انگلیسی کتاب: Mouse Model of Spinal Cord Injury: Neurons Derived from Transplanted Neural Stem Cells. Stem cells and Cancer Stem Cells. Therapeutic Applications in Disease and Injury. Spinal Cord Repair. Chapter 4 به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214854X15300030

تغییرات فضای زیر عنکبوتیه. تغییرات در آناتومی انسان.
09

مرداد

تغییرات فضای زیر عنکبوتیه. تغییرات در آناتومی انسان.

  عنوان انگلیسی کتاب: Variations of the Subarachnoid Space. Variations in Human Anatomy به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118430309.ch80

تغییرات بطن‌ها. تغییرات در آناتومی انسان
09

مرداد

تغییرات بطن‌ها. تغییرات در آناتومی انسان

  عنوان انگلیسی کتاب: Variations of the Ventricles. Variations in Human Anatomy به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118430309.ch78

انواع مننژها. تغییرات در آناتومی انسان
09

مرداد

انواع مننژها. تغییرات در آناتومی انسان

عنوان انگلیسی کتاب: Variations of the Meninges. Variations in Human Anatomy به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118430309.ch81  

تغییرات گوش. تغییرات در آناتومی انسان
09

مرداد

تغییرات گوش. تغییرات در آناتومی انسان

عنوان انگلیسی کتاب: Variations of the ear. Variations in Human Anatomy به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید:   https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118430309.ch97

درمان نخاع آسیب دیده: پیوند سلول‌های بنیادی عصبی. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و آسیب‌ها. ترمیم نخاع. فصل ۴
09

مرداد

درمان نخاع آسیب دیده: پیوند سلول‌های بنیادی عصبی. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و آسیب‌ها. ترمیم نخاع. فصل ۴

عنوان انگلیسی کتاب: Treatment of Injured Spinal Cord: Engraftment of Neural Stem Cells. Stem cells and Cancer Stem Cells. Therapeutic Applications in Disease and Injury. Spinal Cord Repair. Chapter 4 به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7329-5_20

ریکاوری حرکتی پس از قطع نخاع: پیوند الیگودندروسیت‌ها و پیش سازهای نورون حرکتی از سلول‌های بنیادی جنینی انسان. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی. کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و آسیب‌ها. ترمیم نخاع. فصل ۴
09

مرداد

ریکاوری حرکتی پس از قطع نخاع: پیوند الیگودندروسیت‌ها و پیش سازهای نورون حرکتی از سلول‌های بنیادی جنینی انسان. سلول‌های بنیادی و سلول‌های بنیادی سرطانی. کاربردهای درمانی در بیماری‌ها و آسیب‌ها. ترمیم نخاع. فصل ۴

  عنوان انگلیسی کتاب:  Locomotor Recovery after Spinal Cord Transection: Transplantation of Oligodendrocytes and Motor neuron Progenitors from Human Embryonic Stem Cells. Stem Cells and Cancer Stem Cells. Therapeutic Applications in Disease and Injury. Spinal Cord Repair. Chapter 4 به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-7233-4_5

بخش ۲۰ کتاب سرطان کودکان، تشخیص، درمان و پیش آگهی، تحت عنوان درد بعد از عمل در کودکان: مزیت استفاده رژیم ضد درد غیر مخدر
09

مرداد

بخش ۲۰ کتاب سرطان کودکان، تشخیص، درمان و پیش آگهی، تحت عنوان درد بعد از عمل در کودکان: مزیت استفاده رژیم ضد درد غیر مخدر

عنوان انگلیسی کتاب: Pediatric Cancer. Diagnosis, Therapy and Prognosis. Teratoid/Rhabdoid, Brain Tumors, and Gliomas. Chapter 20: “Postoperative Pain in Children: Advantage of Using Nonnarcotic Analgesic Regimen به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-2957-5_20

بخش ۱۷ کتاب سرطان کودکان، تشخیص، درمان و پیش آگهی، تحت عنوان بیوپسی یا برداشتن تومور مغزی کودکان: استفاده از داروهای ضد درد غیر مخدر بعد از عمل
09

مرداد

بخش ۱۷ کتاب سرطان کودکان، تشخیص، درمان و پیش آگهی، تحت عنوان بیوپسی یا برداشتن تومور مغزی کودکان: استفاده از داروهای ضد درد غیر مخدر بعد از عمل

عنوان انگلیسی کتاب: Pediatric Cancer. Diagnosis, Therapy and Prognosis. Teratoid/Rhabdoid, Brain Tumors, and Gliomas. Chapter 17: “Pediatric Brain Tumor Biopsy or Resection: Use of Postoperative non-narcotic Analgesic Medication” به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-94-007-2957-5_17

کنترل طولانی مدت ناهنجاری شریانی وریدی بزرگ پونتین با استفاده از گاما نایف تراپی: بررسی با موارد گویا
09

مرداد

کنترل طولانی مدت ناهنجاری شریانی وریدی بزرگ پونتین با استفاده از گاما نایف تراپی: بررسی با موارد گویا

عنوان انگلیسی کتاب: Long-term control of large pontine arteriovenous malformation using gamma knife therapy: a review with illustrative case   به دلیل اینکه این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.149

دریافت نوبت