برداشتن ضایعات عمیق ساقه مغز: تکامل تکنیک‌های مدرن جراحی

برداشتن ضایعات عمیق ساقه مغز: تکامل تکنیک‌های مدرن جراحی

عنوان انگلیسی مقاله:

Resection of Deep Brain Stem Lesions: Evolution of Modern Surgical Techniques

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت