جراحی یا آندوسکوپی: چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟

جراحی یا آندوسکوپی: چه زمانی از کدام استفاده کنیم؟

عنوان انگلیسی مقاله:

Open vs endoscopic: when to use which

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25032535

تگ ها:
دریافت نوبت