میکروآناتومی آسیب نخاعی: بررسی

میکروآناتومی آسیب نخاعی: بررسی

عنوان انگلیسی مقاله:

The microanatomy of spinal cord injury: a review

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25044123

تگ ها:
دریافت نوبت