تغییرات تشریحی و اهمیت جراحی مغز و اعصاب غشای لیلیکوئیست

تغییرات تشریحی و اهمیت جراحی مغز و اعصاب غشای لیلیکوئیست

عنوان انگلیسی مقاله:

Anatomical variations and neurosurgical significance of Liliequist's membrane

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25395307

تگ ها:
دریافت نوبت