گیولیو کساره کاسری: خدمتکاری که آناتومیست شد.

گیولیو کساره کاسری: خدمتکاری که آناتومیست شد.

عنوان انگلیسی مقاله:

Giulio Cesare Casseri (c. 1552-1616): the servant who became an anatomist

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت