استخوانی شدن رباط فوق کتف: یک عامل خطر برای فشرده سازی عصب فوق کتفی؟

استخوانی شدن رباط فوق کتف: یک عامل خطر برای فشرده سازی عصب فوق کتفی؟

عنوان انگلیسی مقاله:
?Ossification of the suprascapular ligament: A risk factor for suprascapular nerve compression
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23858291

تگ ها:
دریافت نوبت