هنریخ بیرچر و اولین توصیف از یک رویکرد جراحی به سینوس کاورنو

هنریخ بیرچر و اولین توصیف از یک رویکرد جراحی به سینوس کاورنو

عنوان انگلیسی مقاله:

Heinrich Bircher (1850-1923) and the first description of a surgical approach to the cavernous sinus

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت