سوراخ جداری بزرگ شده: مروری بر ژنتیک، پیش آگهی، رادیولوژی و درمان

سوراخ جداری بزرگ شده: مروری بر ژنتیک، پیش آگهی، رادیولوژی و درمان

عنوان انگلیسی مقاله:

Enlarged parietal foramina: a review of genetics, prognosis, radiology, and treatment

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23207976

تگ ها:
دریافت نوبت