درمان‌های تجربی غیر دارویی برای آسیب نخاعی: یک مرور

درمان‌های تجربی غیر دارویی برای آسیب نخاعی: یک مرور

عنوان انگلیسی مقاله:

Non-pharmacological experimental treatments for spinal cord injury: a review

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22890472

تگ ها:
دریافت نوبت