عصب میانی: مروری بر آناتومی، عملکرد، آسیب شناسی و نقش آن در جراحی مغز و اعصاب

عصب میانی: مروری بر آناتومی، عملکرد، آسیب شناسی و نقش آن در جراحی مغز و اعصاب

عنوان انگلیسی مقاله:

The nervus intermedius: a review of its anatomy, function, pathology, and role in neurosurgery

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22484073

تگ ها:
دریافت نوبت