بازی استراتز: یک مطالعه تشریحی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب

بازی استراتز: یک مطالعه تشریحی با اهمیت بالقوه جراحی مغز و اعصاب

 

عنوان انگلیسی مقاله:

The arcade of Struthers: An anatomical study with potential neurosurgical significance

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22276238

تگ ها:
دریافت نوبت