تجزیه و تحلیل فرآیندهای uncinate ستون فقرات گردنی: یک مطالعه تشریحی

تجزیه و تحلیل فرآیندهای uncinate ستون فقرات گردنی: یک مطالعه تشریحی

عنوان انگلیسی مقاله:

Analysis of the uncinate processes of the cervical spine: an anatomical study

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22264177

تگ ها:
دریافت نوبت