آناتومی و آسیب شناسی وریدهای فرستاده جمجمه: مروری با پیامدهای جراحی

آناتومی و آسیب شناسی وریدهای فرستاده جمجمه: مروری با پیامدهای جراحی

عنوان انگلیسی مقاله:

Anatomy and pathology of the cranial emissary veins: a review with surgical implications

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=22127046

تگ ها:
دریافت نوبت