جیمز دریک: آناتومیست و فعال سیاسی

جیمز دریک: آناتومیست و فعال سیاسی

عنوان انگلیسی مقاله:

James Drake (1667-1707): Anatomist and political activist

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21853461

تگ ها:
دریافت نوبت