سفالوسل‌های جانبی: به روز رسانی مبتنی بر مورد

سفالوسل‌های جانبی: به روز رسانی مبتنی بر مورد

عنوان انگلیسی مقاله:

Lateral cephaloceles: case-based update

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21136064

تگ ها:
دریافت نوبت