بررسی عصب دهی شبکه گردنی عضله ذوزنقه‌ای

بررسی عصب دهی شبکه گردنی عضله ذوزنقه‌ای

عنوان انگلیسی مقاله:

Study of the cervical plexus innervation of the trapezius muscle

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21388290

تگ ها:
دریافت نوبت