رباط‌های اتصال کرانیوسرویکال

رباط‌های اتصال کرانیوسرویکال

عنوان انگلیسی مقاله:
Ligaments of the craniocervical junction
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت