مورفومتری خروجی فورامن مگنوم در جمجمه با همجوشی آتلانتواکسیپیتال

مورفومتری خروجی فورامن مگنوم در جمجمه با همجوشی آتلانتواکسیپیتال

عنوان انگلیسی مقاله:
Morphometry of the outlet of the foramen magnum in crania with atlantooccipital fusion
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت