حفره حفره ای بین پوزیتیوم، حفره سپتوم پلوسیدوم، حفره نسخه

حفره حفره ای بین پوزیتیوم، حفره سپتوم پلوسیدوم، حفره نسخه

عنوان انگلیسی مقاله:

Cavum velum interpositum, cavum septum pellucidum, and cavum vergae: a review

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21687999

تگ ها:
دریافت نوبت