ایسکمی نخاع و آترواسکلروز: مروری بر ادبیات

ایسکمی نخاع و آترواسکلروز: مروری بر ادبیات

عنوان انگلیسی مقاله:

Spinal cord ischemia and atherosclerosis: a review of the literature

به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=21707414

تگ ها:
دریافت نوبت