ناهنجاری شریانی وریدی مخروط ایجاد شده توسط شریان Desproges-Gotteron

ناهنجاری شریانی وریدی مخروط ایجاد شده توسط شریان Desproges-Gotteron

عنوان انگلیسی مقاله:

Arteriovenous malformation of the conus supplied by the artery of Desproges-Gotteron
به دلیل اینکه این مقاله به زبان انگلیسی نوشته شده، برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

تگ ها:
دریافت نوبت